TECHNICKÉ INFORMACE
Technické informace

Vysvětlení pojmu "Průměrná životnost"

Udávaná průměrná životnost (nejen u firmy SYLVANIA) v hodinách neznamená, že každý světelný zdroj daného typu vydrží tuto dobu provozu.

Průměrná životnost se měří na vzorku daného typu (např. 1000 shodných výrobků jednoho typu).

Průměrná životnost je doba, za kterou přestane svítit 50% zkoušených světelných zdrojů, tzn. ve shora uvedeném případě přestane svítit 500 zdrojů.

Jednoduše řečeno je to doba, které se 50% zdrojů "nedožije" a 50% zdrojů tuto dobu "přežije".